Nederlands Instituut in Turkije
Hollanda AraştIrma Enstİtüsü   Netherlands Institute in Turkey

         
About the institute Activities Research Projects Facilities and support Library Staff Publications
Enstitümüz hakkında Etkinlikler Araştırma projeleri Hizmet ve destek Kütüphane Çalışanlar Yayınlar
         

Haberler - News

NIT Fellowships 2015
Next Deadlines:

3 May / 6 September 2015
more info

 

The Netherlands Institute in Turkey (NIT) is a research centre dedicated to the study of the (historical) cultures and societies of Anatolia and Turkey. It conducts historical and archaeological research, and aims to stimulate and facilitate academic studies in Turkey, by scholars as well as students, from the Netherlands and other countries.

Hollanda Araştırma Enstitüsü’nün (Netherlands Institute in Turkey - NIT) amacı, Anadolu ve Türkiye’nin (tarihi) kültür ve medeniyetlerini incelemeye yönelik çalışmaları ilerletmektir. Enstitü tarih ve arkeoloji dallarında araştırmalar yürütmekte, aynı zamanda Türkiye’de akademik çalışmalar yapmak isteyen Hollandalı ve diğer uyruklu araştırmacı ve öğrencilere yardımcı olup teşvik etmektedir.

 

NIT Kütüphanesi katalogu
NIT library catalogue


     NINO-NIT Annual Report 2012
(click to download)

NIT Newsletter 2014-2
  (click to download)

Barcın Höyük Excavations Project

info

  Tophane Heritage Project

info

Machiel Kiel photo archive

 

Visiting address / Adresimiz:
İstiklal Caddesi 181, Merkez Han
Beyoğlu,
İstanbul

Post / Posta:
P.K. 132, Beyoğlu 34433
İstanbul, Turkey

nit@nit-istanbul.org
Tel: +90 (212) 293 92 83
Fax: +90 (212) 251 38 46

Find us on Facebook